Wo Jia Dashi Xiong Naozi You Keng
Kitaplığa Ekle
6 Kişi takip ediyor
7.4
Durum Hiatus
Tür Manhua

Wo Jia Dashi Xiong Naozi You Keng

Alternatif İsimler My Sect's Senior Disciple Has a Hole in His Brain, Our Big Brother's Brain Has A Pit, Our Big Brother's Mind Has A Problem, There's a Hole in My Head, There's a Pit in My Senior Martial Brother's Brain, There's Something Wrong with My Da Shixiong's Brain, Wo Jia Da Shi Xiong Nao Zi You Keng, Đại Sư Huynh Nhà Tôi Trong Não Có Hố, 我家大师兄脑子有坑, 또라이 대사형 무림생존기

Özet Wo Jia Dashi Xiong Naozi You Keng

Çıkış Tarihi 2015
Yazar LING Yu Mo
Çizer LING Yu Mo
Yayımcı Magilm Comic (Acqq)
Ekleyen
Yüklenme Tarihi
Güncelleme Tarihi
Anahtar sözcükler: Türkçe manga, Türkçe Webtoon, Manga, Webtoon, Türkçe Manhua, Türkçe Manhwa, Manga Oku, Webtoon Oku, Manga Read, Manga ليقرأ, Manga Leer, Manga oxumaq, Manga читать, Manga Lire, Manga Ler, Manga पढ़ना, Manga Lesen, Manga читати, Manga Leggere, Manga Lezen, Manga อ่าน, Manga 읽다, Manga לקרוא Oku wo jia dashi xiong naozi you keng, wo jia dashi xiong naozi you keng İngilizce, wo jia dashi xiong naozi you keng İng, İndirme wo jia dashi xiong naozi you keng İng, Oku wo jia dashi xiong naozi you keng online


Yorum

Raindrop Fansub